Đặt một câu hỏi

VGA GALAX GTX 750Ti EXOC 2GB GDDR5 128bits - 2 Quạt

293


Số ký tự đã nhập: